Splošni pogoji

1. Splošni pogoji glede informacijskih rešitev in informacijskih storitev

Splošni pogoji družbe Halcom d.d. glede informacijskih rešitev in informacijskih storitev opredeljujejo pravice in obveznosti izvajalca oziroma dobavitelja Halcom d.d. in kupca ali naročnika v zvezi z informacijskimi rešitvami za elektronsko bančništvo ter informacijskimi storitvami namestitve, vzdrževanja in podpore teh rešitev.

Odpri
2. Splošni pogoji za zagotavljanje skladnosti glede informacijskih rešitev in storitev

Splošni pogoji družbe Halcom d.d. opredeljujejo pogoje partnerskega sodelovanja ter pravice in obveznosti izvajalca, dobavitelja ali drugega partnerja in naročnika Halcom d.d. v zvezi z varstvom podatkov, skladnostjo procesov in rešitev ter drugimi področji zagotavljanja skladnosti.

Odpri
3. Splošni pogoji za zagotavljanje skladnosti za partnerje

Splošni pogoji družbe Halcom d.d. opredeljujejo pogoje partnerskega sodelovanja ter pravice in obveznosti izvajalca, dobavitelja ali drugega partnerja in naročnika v zvezi z varstvom podatkov, skladnostjo procesov in rešitev ter drugimi področji zagotavljanja skladnosti.

Odpri
4. Splošni pogoji storitev elektronskega podpisovanja v oblaku za partnerje

Splošni pogoji družbe Halcom d.d. opredeljujejo pogoje partnerskega sodelovanja ter pravice in obveznosti ponudnika kvalificiranih storitev elektronskega podpisovanja in partnerja, ki svojim strankam preko svoje informacijske rešitve omogoča elektronsko podpisovanje v oblaku v zvezi z varstvom podatkov, skladnostjo procesov in rešitev ter drugimi področji zagotavljanja skladnosti z veljavnimi slovenskimi in evropskimi predpisi, predvsem Uredbo eIDAS, ter mednarodnimi in evropskimi tehničnimi standardi in priporočili glede elektronskega podpisovanja v oblaku.

Odpri
Drugi splošni pogoji
Odpri